BIURO USŁUG GEODEZYJNYCH

"ORION" S.C.

IRENA LIPIŃSKA & WŁODZIMIERZ WRÓBLEWSKI

O G Ł O S Z E N I A

Promocja na usługi dla ludności

  1. Pierwsza usługa płatna 100%.
  2. Druga usługa z 10% upustem.
  3. Trzecia usługa z 15% upustem.

Uwaga: Zgodnie z Art. 11 Ustawy p.g.i k. przyjmę następujące zlecenia pracy:

  1. kierowanie pracami geodezyjnymi i kartograficznymi, podlegającymi zgłoszeniu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, oraz sprawowanie nad nimi bezpośredniego nadzoru;
  2. pełnienie funkcji inspektora nadzoru z zakresu geodezji i kartografii - autoryzowanie operatów.
  3. Posiadam uprawnienia zawodowe w zakresie 1 i 2 wg. art.43. p.g.ik. oraz długoletni staż pracy.

e-mail: wlodlass@gmail.com


tel. 605-444-614

Copyright © 2011r. Włodzimierz Wróblewski